Nepali Wedding Highlights| Bibek & Oshin |Asian Wedding Cinematography

तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस तिम्रो काख तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस तिम्रो काख जान नदेउ मलाइ अब टाढा माया यो होस अझै अझै गाढा तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस तिम्रो काख मन मेरो तिमी बाट टाढा नजाओस मन मेरो तिमी बाट टाढा नजाओस आधी हुरी सम्बन्धमा कहिले नआओस…

Nepali Wedding Highlights| Bibek & Oshin |Asian Wedding Cinematography

तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस तिम्रो काख तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस तिम्रो काख जान नदेउ मलाइ अब टाढा माया यो होस अझै अझै गाढा तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस तिम्रो काख मन मेरो तिमी बाट टाढा नजाओस मन मेरो तिमी बाट टाढा नजाओस आधी हुरी सम्बन्धमा कहिले नआओस…